Ακροπολ

Αναπαυτικά Δωμάτια

Τα δωμάτια μας

Δωμάτιο 1
Δωμάτιο 2
Δωμάτιο 3
Δωμάτιο 4
Δωμάτιο 5
Δωμάτιο 6
Φωτογραφία μπάνιου
Φωτογραφία μπάνιου 1
Φωτογραφία μπάνιου 2
Φωτογραφία κουζίνας
Δωμάτιο 7
Δωμάτιο 8
Δωμάτιο 9
Δωμάτιο 10
Δωμάτιο 11